-

Statistik

2017-2024 per månad, hela Sverige & uppdelat per polisregion

Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, hela riket Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Bergslagen Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Mitt Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Nord Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Stockholm Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I region Stockholm finns fyra polisområden: PO Stockholm nord, PO Stockholm city, PO Stockholms syd och PO Gotland. Stockholm är huvudort för polisregionen. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Syd Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg och södra Skåne. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Väst Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.
Diagram: dödsskjutningar, 12 mån. glidande medelvärde, Polisregion Öst Diagrammet visar antal dödsskjutningar i genomsnitt per månad för den period som sträcker sig från varje månad och 12 månader bakåt i tiden (exempelvis är första punkten (januari 2018) ett genomsnitt av antalet dödsskjutningar under perioden februari 2017 fram till och med januari 2018. Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. Källa: Polisens officiella månadsstatistik över skjutningar och sprängningar.