Statistik

Dagsfärsk statistik, baserad på InCharts automatiska datainsamling (uppdaterad 2023-06-07).
Linjediagram antal skjutningar per månad

152

Skjutningar

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

18

Avlidna

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

48

Skadade

93

timmar som mest mellan två skjutningar

8

dagar sedan senaste dödsskjutning

28

timmar sedan senaste skjutning

Polisens officiella siffror, uppdaterade 2023-05-31.
Linjediagram antal skjutningar per månad

144

Skjutningar

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

18

Avlidna

Linjediagram antal dödsskjutningar per månad

41

Skadade

Polisens officiella statistik: Skjutningar, avlidna och skadade hittills i år

Jämförelser med förra året

Skjutningar i år jämfört med förra året
Hittills i år har 27 färre skjutningar ägt rum jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 16 procent.
Skjutningar i år jämfört med förra året - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
2022/2023: Skadade
Hittills i år har 1 färre skadats vid skjutningar jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 2 procent.
2022/2023: Skadade - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
2022/2023: Avlidna
Hittills i år har 13 färre avlidit vid skjutningar jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 42 procent.
2022/2023: Avlidna - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)

Skjutningar i år per polisregion

Skjutningar 2022/2023: Bergslagen
Hittills i år har 3 färre skjutningar ägt rum i polisregion Bergslagen jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 23 procent.
Skjutningar 2022/2023: Bergslagen - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Mitt
Hittills i år har lika många skjutningar ägt rum i polisregion Mitt som under samma period förra året.
Skjutningar 2022/2023: Mitt - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Stockholm
Hittills i år har 4 fler skjutningar ägt rum i polisregion Stockholm jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 8 procent.
Skjutningar 2022/2023: Stockholm - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Nord
Hittills i år har 2 färre skjutningar ägt rum i polisregion Nord jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 67 procent.
Skjutningar 2022/2023: Nord - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Väst
Hittills i år har 3 fler skjutningar ägt rum i polisregion Väst jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 19 procent.
Skjutningar 2022/2023: Väst - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Syd
Hittills i år har 15 färre skjutningar ägt rum i polisregion Syd jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 33 procent.
Skjutningar 2022/2023: Syd - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Skjutningar 2022/2023: Öst
Hittills i år har 14 färre skjutningar ägt rum i polisregion Öst jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 44 procent.
Skjutningar 2022/2023: Öst - Informationen uppdaterad onsdag 31 maj 2023. (Källa: Polisen)
Kontakt