-

Statistik

Polisens officiella siffror, uppdaterade 2023-01-03.
Linjediagram antal detonationer per månad

90

Detonationer

Linjediagram antal förberedelser för sprängning per månad

68

Förberedelser

Linjediagram antal förberedelser för sprängning per månad

33

Försök

Polisens officiella statistik: Detonationer, förberedelser för och försök till 2022

Jämförelser med föregående år

Sprängningar per polisregion