Vad hände på Nikolaigatan den 14 februari? En granskning av innehållet i SVT:s databas över skjutningar i Sverige

Satsningen "Skjutningar i Sverige" från SVT Datajournalistik är ett mycket förtjänstfullt och ambitiöst projekt som presenterar alla skjutningar sedan 2018 tillsammans med intressant statistik kring dessa.

För innevarande år innehåller databasen skjutningar fram till första maj. InCharts har jämfört dessa med de skjutningar som presenteras på InCharts, för att se vad det finns för skillnader i innehållet.

Att det finns skillnader är helt naturligt. Innehållet på SVT Datajournalistik har levererats direkt av polisen, medan innehållet på InCharts bygger på offentligt publicerad information, antingen från nyhetsmedier eller från polisen. Utifrån tillgängliga offentliga uppgifter går det inte heller alltid att avgöra om en händelse uppfyller polisens definition på skjutning eller inte.

Därtill skiljer sig till och med den information polisen levererar till SVT Datajournalistik jämfört med den officiella statistik över skjutningar som man själva presenterar på polisens webbplats och som uppdateras en till två gånger per månad.

Till och med när det gäller antal avlidna skiljer det mellan polisens egna två register - exempelvis noterade man år 2021 två fler avlidna i sin offentliga statistik jämfört med den som levereras till SVT Datajournalistik:

Flowchart, data crawling, validation and review (Tabell från SVT Datajournalistik)

Jämförelse skjutningar InCharts - SVT Datajournalistik

Vid en genomgång av innehållet i de båda databaserna kan konstateras att de allra flesta händelser finns med i båda källorna, men för båda gäller att de innehåller händelser som saknas i den andre och vice versa.

Skjutningar som saknas på InCharts

Under perioden första januari till och med första maj i år återfinns 17 skjutningar i materialet hos SVT Datajournalistik som inte finns i InCharts databas. Dessa är:

 1. Säffle (Lugnadalsparken), 2022-01-13 01:30
 2. Örebro (Fabriksgatan), 2022-02-02 03:35
 3. Malmö (Nikolaigatan), 2022-02-14 08:00
 4. Hultsfred (Västra Långgatan), 2022-02-18 18:30
 5. Göteborg (Gropegårdsgatan), 2022-02-19 00:45
 6. Strängnäs (Norrstacksvägen), 2022-02-28 16:45
 7. Eskilstuna (Karl Hovbergsgatan), 2022-03-04 21:03
 8. Varberg (Arakullevägen), 2022-03-07 19:10
 9. Malmö (Lantmannagatan), 2022-03-16 00:00
 10. Flen, 2022-03-16 20:20
 11. Norrköping (Ingelstorpsvägen), 2022-03-20 00:15
 12. Upplands-Bro (Assurs Väg), 2022-03-20 00:42
 13. Trelleborg (Landsvägen), 2022-04-10 22:30
 14. Nynäshamn (Långholmsvägen), 2022-04-14 00:00
 15. Örebro (Södermalmsplan), 2022-04-14 14:00
 16. Örebro (Stenbackevägen), 2022-04-23 21:06
 17. Södertälje (Ekgårdsvägen), 2022-05-01 01:27

I vissa fall kan det förstås röra sig om felaktigheter, exempelvis kan man fråga sig om skjutningen på Lantmannagatan den 16 mars egentligen inte syftar på en händelse på samma gata den 13 mars då en person sköts av en polis i samband med ett ingripande.

I de flesta fall bör detta dock gälla reella skjutningar som av någon anledning aldrig uppmärksammats i offentligheten, bortsett från genom SVT Datajournalistik.


Hjälp oss att hitta mer information om dessa skjutningar!

Vet du något mer om någon av skjutningarna i ovanstående lista?

Har du en länk där vi kan läsa mer?

Hjälp oss gärna! Skicka e-post till [email protected]


Skjutningar som saknas på SVT Datajournalistik

Under perioden första januari till och med första maj i år återfinns 4 skjutningar i materialet på InCharts men som saknas i SVT Datajournalistiks databas. Dessa är:

 1. Göteborg (Blendas Gata), 2022-01-25
 2. Karlstad (Skattkärr), 2022-03-25
 3. Karlskrona, 2022-04-01
 4. Vallentuna, 2022-04-15

Som tidigare nämnts så är det alltid polisen som har bäst koll på alla detaljer kring en händelse, och har därför lättast att bedöma om den uppfyller kriterierna för en skjutning eller inte.

För de fyra händelserna ovan har dock InCharts gjort bedömningen, utifrån offentligt tillgänglig information, att kriterierna bör vara uppfyllda.


Hjälp oss att hitta mer information om dessa skjutningar!

Har du information om ovanstående skjutningar som förklarar varför de bör exkluderas från listan över skjutningar?

Har du en länk där vi kan läsa mer?

Hjälp oss gärna! Skicka e-post till [email protected]InCharts (www.incharts.se) övervakar dygnet runt nätets officiella och inofficiella källor för att hitta information om skjutningar i Sverige. På Twitter-kontot @swe_shootings publiceras med kort varsel validerad information så snart en skjutning har inträffat. På www.incharts.se finns också polisens officiella statistik över skjutningar och sprängningar visualiserad i form av lättöverskådliga diagram.

För tips, frågor, synpunkter eller övrigt - skicka e-postmeddelande till [email protected]