Felaktigt antal avlidna vid skjutningar i polisens officiella statistik

Enligt polisens officiella statistik över skjutvapenvåld i Sverige har 27 personer avlidit till följd av skjutningar till och med 30 april 2022. I den data som InCharts har samlat in finns det information om att totalt 26 personer har avlidit under året.

Skillnaden består i en felaktighet i polisens rapportering från Polisregion Väst, något som efter InCharts påpekande bekräftats av polisregionen. Under april månad har Polisregion väst rapporterat en (1) skjutning och två (2) avlidna.

Den enda skjutning som ägde rum i Polisregion väst i april rör den händelse som utspelade sig på ett gym i Tuve på Hisingen i Göteborg. Vid denna händelse avled en (1) person, en man i 25-årsåldern.

Frida Larsson, handläggare på Polisregion väst låter meddela att NOA, som är den organisation som publicerar statistiken, har informerats och att underlagen kommer att rättas.

För Polisregion väst gäller alltså för april månad att det har registrerats 1 skjuten, och 1 avliden.

För Sverige nationellt är det enligt polisens officiella statistik 26 avlidna hittills i år, inte 27 som tidigare rapporterats.

Så snart polisen korrigerat den officiella informationen kommer även den statistik som publiceras på InCharts att uppdateras.


InCharts (www.incharts.se) övervakar dygnet runt nätets officiella och inofficiella källor för att hitta information om skjutningar i Sverige. På Twitter-kontot @swe_shootings publiceras med kort varsel validerad information så snart en skjutning har inträffat. På www.incharts.se finns också polisens officiella statistik över skjutningar och sprängningar visualiserad i form av lättöverskådliga diagram.